• Wildcat

    Stary Gierałtów 5

    57-550 Stronie Śląskie 

  • tel. 661 926 237
    tel. 691 142 345
    mail: kontakt@wild-cat.pl

Cennik i regulamin wypożyczalni

 

Sprzęt turystyczny Cena w PLN
1 dzień 2 dni

 3 dni

Narty biegowe 25 50 70
Kijki do nart 10 20 30
Buty do nart biegowych 20 40 60
Narty biegowe + Kijki + Buty (komplet) 35 70 90
Rower 35 70 100
Rower + sakwa 50 100 130
Nosidełko turystyczne 20 30 45
Przyczepka rowerwoa 35 70 100

Istnieje możliwość dowozu nosidełek turystycznych, nart , rakiet śnieżnych do klienta oraz przewóz osób . Pobierana jest wówczas opłata dodatkowa, która ustalana jest indywidualnie.

 

 

Regulamin wypożyczalni

 

Preambuła

 

Niniejszy regulamin został stworzony w celu ustalenia praw i odpowiedzialności między Wypożyczalnią a Wypożyczającym. Regulamin ten dotyczy sprzętu dostępnego w wypożyczalni tj. nart, rowerów, rakiet śnieżnych, nosidełek turystycznych, kijów trekingowych  oraz opcjonalnie dostępnych akcesoriów do w/w wymienionego sprzętu (krzesełek na rower, sakw na rowery, stuptutów).

 

Warunki ogólne

 

1. Warunkiem korzystania z usług wypożyczalni jest podanie przez Wypożyczającego wymaganych danych osobowych oraz akceptacji warunków określonych w niniejszym regulaminie.

 

2. Podpis Wypożyczającego na umowie wypożyczenia oznacza akceptację warunków Wypożyczalni oraz zawarcie umowy z Wypożyczalnią.

 

3. Opłaty pobierane za wypożyczenie wymienione są w tabeli zawierającej cennik opłat, która stanowi integralną część do niniejszego regulaminu.

 

4. Wypożyczalnia przekazuje sprzęt do użytkowania na warunkach określonych w Regulaminie. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków regulaminu, w szczególności zapłacić umówione opłaty oraz użytkować sprzęt zgodnie z regulaminem.

 

5. Wypożyczający jest w pełni odpowiedzialny za sprzęt od momentu odebrania go z wypożyczalni do momentu zwrotu. W szczególności Wypożyczający odpowiada za wszelkie uszkodzenia, w tym kradzież sprzętu turystycznego, zaistniałe od chwili wypożyczenia do momentu zwrotu.

 

6. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.

 

Odpowiedzialność/Zobowiązania

 

7. Wypożyczający jest odpowiedzialny za użytkowanie sprzętu zgodnie z warunkami regulaminu.

 

8. Wypożyczający zobowiązuje się do oddania sprzętu sprawnego technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia.

 

9. Korzystanie ze sprzętu turystycznego może odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Wypożyczającego.

 

10. Wypożyczający nie będzie użyczał sprzętu osobom trzecim szczególnie na warunkach pobrania odpłatności za użyczenie, nie może używać sprzętu niezgodnie z prawem.

 

11. Wypożyczający zobowiązuje się do zapewnienia w czasie wypożyczenia należytego zabezpieczenia przed kradzieżą i wszelkim uszkodzeniami. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia gdzie koszty naprawy przekraczałyby wartość wypożyczonego sprzętu lub jego kradzieży Wypożyczający jest zobowiązany zapłacić Wypożyczalni równowartość danego sprzętu.

 

12. Wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia wszystkich szkód i kar związanych z użytkowaniem sprzętu wynikającego z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce lub naruszenie regulaminu w wysokości określonej w tabeli zawierającej cennik opłat.

 

13. W przypadku wypożyczenia rowerów wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia kosztów mandatów, kar oraz opłat administracyjnych wynikających z ustawy prawa o ruchu drogowym.

 

14. W przypadku udowodnienia zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład wypożyczalni Wypożyczający zgadza się pokryć wszelkie koszty naprawy i odtworzenia sprzętu do stanu pierwotnego sprzed wypożyczenia.

 

15. Wypożyczający ma obowiązek zwrócić wypożyczony sprzęt turystyczny przed upływem określonego w umowie czasu wypożyczenia.

 

16. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane przy zwrocie sprzętu do wypożyczalni. W przypadku awarii powodujących niemożność dostarczenia sprzętu należy to zgłosić telefonicznie.

 

17. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym sprzęcie turystycznym.

 

18. Wypożyczający sprzęt turystyczny zrzeka się roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu jeżeli nie są spowodowane z winy wypożyczalni.

 

Postanowienia końcowe

 

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.    

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.