Wypożyczalnia

nart

BIEGOWYCH

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kilka słów

O NAS

Jesteśmy jedną z największych wypożyczalni w Polsce położoną w zagłębiu narciarstwa biegowego w Gminie Stronie Śląskie. Narciarstwo biegowe jest naszą pasją. Rozpocznij z nami przygodę z biegówkami. Prowadzimy lekcje nauki na nartach biegowych, doradzamy w wyborze sprzętu do narciarstwa biegowego oraz dzielimy się informacjami na temat tras biegowych.

W tym sezonie

OFERUJEMY

  • markowy, serwisowany sprzęt firmy SALOMON oraz ALPINA. Posaidamy narty biegowe w systemie SNS oraz NNN
  • przyczepki Chariot Cougar 1 i Cougar 2 z zestawami narciarskimi XC
  • odpowiednie przechowywanie i serwisowanie
  • oraz pomoc w doborze sprzętu, co gwarantuje komfort i radość jego użytkowania.
2022CENNIK wypożyczenia na JEDEN DZIEŃ
Komplet klasyczny
40 zł
Komplet klasyczny nowa kolekcja
65 zł
Komplet klasyczny dziecięcy nowa kolekcja
50 zł
Narty+kije lub buty+kije
50 zł
Narty
40 zł
Buty
40 zł
Kije
30 zł
Komplet Backcountry
80 zł
Komplet SKIN
70 zł
Przyczepka Cougar 1
70 zł
Przyczepka Cougar 2
80 zł
GODZINA LEKCJI NARCIARSTWA BIEGOWEGO OD OSOBY
70 zł
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Regulamin

WYPOŻYCZALNI

Preambuła
Niniejszy regulamin został stworzony w celu ustalenia praw i odpowiedzialności między Wypożyczalnią a Wypożyczającym. Regulamin ten dotyczy sprzętu dostępnego w wypożyczalni tj. nart, rowerów, rakiet śnieżnych, nosidełek turystycznych, kijów trekingowych oraz opcjonalnie dostępnych akcesoriów do w/w wymienionego sprzętu (krzesełek na rower, sakw na rowery, stuptutów).

WARUNKI OGÓLNE

1. Warunkiem korzystania z usług wypożyczalni jest podanie przez Wypożyczającego wymaganych danych osobowych oraz akceptacji warunków określonych w niniejszym regulaminie.

2. Podpis Wypożyczającego na umowie wypożyczenia oznacza akceptację warunków Wypożyczalni oraz zawarcie umowy z Wypożyczalnią.

3. Opłaty pobierane za wypożyczenie wymienione są w tabeli zawierającej cennik opłat, która stanowi integralną część do niniejszego Regulaminu.

4. Wypożyczalnia przekazuje sprzęt do użytkowania na warunkach określonych w Regulaminie. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności zapłacić umówione opłaty oraz użytkować sprzęt zgodnie z Regulaminem.

5. Wypożyczający jest w pełni odpowiedzialny za sprzęt od momentu odebrania go z wypożyczalni do momentu zwrotu. W szczególności Wypożyczający odpowiada za wszelkie uszkodzenia, w tym kradzież sprzętu turystycznego, zaistniałe od chwili wypożyczenia do momentu zwrotu.

6. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ / ZOBOWIĄZANIA

7. Wypożyczający jest odpowiedzialny za użytkowanie sprzętu zgodnie z warunkami Regulaminu.

8. Wypożyczający zobowiązuje się do oddania sprzętu sprawnego technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia.

9. Korzystanie ze sprzętu turystycznego może odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Wypożyczającego.

10. Wypożyczający nie będzie użyczał sprzętu osobom trzecim szczególnie na warunkach pobrania odpłatności za użyczenie, nie może używać sprzętu niezgodnie z prawem.

11. Wypożyczający zobowiązuje się do zapewnienia w czasie wypożyczenia należytego zabezpieczenia przed kradzieżą i wszelkim uszkodzeniami. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia gdzie koszty naprawy przekraczałyby wartość wypożyczonego sprzętu lub jego kradzieży Wypożyczający jest zobowiązany zapłacić Wypożyczalni równowartość danego sprzętu.

12. Wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia wszystkich szkód i kar związanych z użytkowaniem sprzętu wynikającego z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce lub naruszenie Regulaminu w wysokości określonej w tabeli zawierającej cennik opłat.

13. W przypadku wypożyczenia rowerów wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia kosztów mandatów, kar oraz opłat administracyjnych wynikających z ustawy prawa o ruchu drogowym.

14. W przypadku udowodnienia zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład wypożyczalni Wypożyczający zgadza się pokryć wszelkie koszty naprawy i odtworzenia sprzętu do stanu pierwotnego sprzed wypożyczenia.

15. Wypożyczający ma obowiązek zwrócić wypożyczony sprzęt turystyczny przed upływem określonego w umowie czasu wypożyczenia.

16. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane przy zwrocie sprzętu do wypożyczalni. W przypadku awarii powodujących niemożność dostarczenia sprzętu należy to zgłosić telefonicznie.

17. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym sprzęcie turystycznym.