bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Pętla Raj

2 lutego, 2023

Pętla Raj

Bielice – Dolina Bielawki – Przełęcz Sucha –  Czarny Dukt – Puszcza Śnieżnej Białki – Długi Spław – Biały Spław – Bielice

Trasa rozpoczyna się na parkingu w Bielicach. Początek trasy doliną Bielawki wiedzie do Czarnobialskiego Duktu (podejście), z którego (na rozdrożu prawą w górę) podchodzi na Przełęcz Suchą. Tu kieruje sie w lewo, w kierunku punktu Czarny Dukt. Tu znowu w lewo dochodzi do pętli Velký Šengen (oznakowanie czerwone). Trasa dalej wiedzie ok 6,2 km Duktem nad Spławami do punktu Działowy Spław. Kolejne 1,3 km dociera do Długiego Spławu, gdzie włącza się w petlę Biały Spław. Trasa ok. 4,2 km wraca do Bielic.

Długość = 21,6 km

Trasa wymagająca na początkowym podejściu, od Przełęczy Suchej warstiwcowa ze wspaniałymi widokami.